Frozen conflicts


Project will raise awareness on the geopolitical situation in the former Soviet Union area, especially in the areas of frozen conflicts. Frozen conflicts are those conflicts which engulfed the countries of the former Soviet Union, in the time period beginning shortly before its official breakup in December 1991 and continuing until today, ending in a stalemate or without a peace treaty. The areas of frozen conflicts display unresolved political, social, and international law problems which are obstacles for the successful future development of the affected states (Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine).

Projektas skirtas didinti informuotumą apie geopolitinę situaciją posovietinėje erdvėje ir ypač įšaldytų konfliktų zonose. Šie konfliktai prasidėjo prieš pat Sovietų Sąjungos žlugimą 1991 gruodį, kylant nesutarimams dėl teritorijų pasisavinimo, ir yra neišspręsti iki šiandien – be taikos sutarčių ir be išsprendimo perspektyvos. Įšaldytų konfliktų zonos pasižymi neišspręstomis politinėmis, socialinėmis ir su tarptautine teise susijusiomis problemomis, kurios ir yra esminė kliūtis tolesniam sėkmingam paveiktų šalių (Azerbaidžanas, Gruzija,Moldova ir Ukraina) vystymuisi.

Peaceful Azerbaijan future for Nagornyj Karabakh

“Frozen conflicts” are not an easy task to settle. Hard historical background and strong ethnic and/or religious antagonism usually become an overwhelming obstacle for its participants to reach compromise acceptable for all parties. Still any “frozen conflict” is an eternal reality. Mission is possible. List of options     There are several ways to solve “frozen conflicts” […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Doubtful role of international community in Nagornyj Karabakh conflict

Nagornyj Karabakh conflict is complicated as any other “frozen conflict”. It has no simple solution, and it would be highly difficult to reach the compromise for its direct participants alone. Therefore international community, viewing large scale of violence, decided to take active part in the peace building process. From the beginning its role seemed to […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Human rights violation in Nagorno Karabakh

In the mid of 2014, it will be twenty four years since the dissolution of the Soviet Union. Peaceful as break-up of a multi-national empire, the consequences for a number of its successor states were deeply destabilizing—socially, politically, and economically. One of the lasting, and still unresolved legacies of the dissolution of the Soviet Union […]

Kategorijos: Frozen conflicts


DPI konferencija “Užšaldyti konfliktai posovietinėje erdvėje” (video)

Balandžio 10-11 d. Vilniuje vyksta Demokratinės politikos instituto organizuojama tarptautinė konferencija apie “užšaldytus” konfliktus posovietinėse valstybėse, kurios metu Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai dalijasi naujausiomis įžvalgomis apie potencialius konfliktų židinius artimoje ateityje, kuriais galėtų pasinaudoti Rusija. Ši tema dabar, po įvykių Ukrainoje, yra kaip niekad aktuali. Kviečiame žiūrėti  video iš konferencijos.     A neighbor familiar […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Petras Katinas. Suklastota Rusijos istorija: mūšis, kurį Vladimiras Putinas laimi

Pastarieji įvykiai Kijeve ir Kryme Vakarų pasaulio atstovams kelią nuostabą ir pasipiktinimą dėl Kremliaus vykdomos agresyvios politikos – svetimos teritorijos okupacijos. Atrodytų, jog per trumpą laiką Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sugebėjo patraukti Ukrainos rusus į savo pusę, manipuliuoti fašizmo korta ir suskaldyti ir taip trapią Ukrainos visuomenę. Tačiau ši manipuliavimo politika prasidėjo ne vakar. „Kiekvienas […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Petras Katinas. How to win a battle without firing a shot?

The great philosopher and war strategist Sun Tzu once told, that “every battle is won before it is ever fought”. This ancient phrase is the heart of every war, however, in the 21st century many of politicians, militants, and war strategists have forgotten it, or understood it very narrowly. There are heads of state that […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Vadim Volovoj. Military factor in “frozen conflicts” – destructive reality

If someone thinks that military factor is not important in the modern world any more, he is definitely wrong. It was popular to say that after the end of Cold War the situation will change and international relations will become more peaceful: no ideological rivalry – no military confrontation. But practice demonstrated that this view […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Vadim Volovoj. Karinis faktorius „užšaldytuose konfliktuose“ – destruktyvi realybė

Jeigu kas nors mano, kad karinis faktorius nebesvarbus šiuolaikiniame pasaulyje, jis labai klysta. Vienu metu buvo populiaru teigti, kad po Šaltojo karo pabaigos situacija pasikeis ir tarptautiniai santykiai pasidarys taikingesni: nėra ideologinės priešpriešos – nėra karinės konfrontacijos. Tačiau praktika parodė, kad šis požiūris buvo pernelyg optimistinis. Jau Irako invazija į Kuveitą pademonstravo, kad vis dar […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Vadim Volovoj. The importance of information environment in the “frozen” conflicts

Information today plays an outstanding role. One can even say that more and more often we live not in real world, but in reality created by media, social networks and other means of information. Once the  main battles were fought on the ground for territories and resources. Nowadays the biggest battles take place in the […]

Kategorijos: Frozen conflicts


Vadim Volovoj. Informacinės aplinkos svarba „užšaldytuose“ konfliktuose

Informacija šiuolaikiniame pasaulyje vaidina išskirtinį vaidmenį. Galima net sakyti, kad vis dažniau mes gyvename ne realioje, o žiniasklaidos, socialinių tinklų ir kitų informacinių priemonių sukurtoje tikrovėje. Kadaise pagrindinė kova vyko karo lauke dėl teritorijų ir resursų, šiandien didžiausios batalijos vyksta informacinėje erdvėje dėl žmonių protų, ir tai labai lengva paaiškinti. Laikui bėgant, buvo suvokta, jog […]

Kategorijos: Frozen conflicts, Pasaulis