2019 12 09
Herbo kalba vilniečiui

2011-04-03 (1)Pirmąsyk užtikti herbą yra sunku. Senamiestyje, kuriame kasdien einame į darbą, paskaitas, namo, vadovaujamės tokiomis kelionės technikomis, kurios leistų greičiausiai, arčiausiu atstumu patekti į norimą vietą. Tačiau herbas reikalauja kitokio matymo, vaikščiojimo būdo, kitokio erdvės suvokimo, kitokio laiko nei paprastai jo turime. Pirmiausia herbas verčia sustoti. Tuomet pažvelgti aukštyn, aukščiau, nei žvelgiame horizonto tiesėje. Tuomet ieškoti, tikintis surasti. Ir visam tam reikia laisvo laiko.

2012 - 06 - 29 (1)Štai netyčia užtinkamas herbas. Virš kokių nors durų, bromo, ant koplyčios. Įsivaizduojant, koks yra Lietuvos herbas, nesunku atpažinti ir kitus herbus, bet tik tiek. Tada atsiveria kiti netikėtumai, lemtingesni santykyje su herbu. Žinome, jog herbai priklausė šeimoms arba asmenims, o kas konkrečiai yra priešais stebintįjį, lieka nežinioje. Kažkokia dekoracija, gražu. Dalykas, kurio negalime prakalbinti, lieka svetimas, tarsi akimirkos įspūdis. Nesugebėjus išsakyti reikšmės, apibūdinti prasmę, jis neišlieka atmintyje. Tuomet jis paliekamas dūlėti kaip nereikalingas. Galbūt jis teikia estetinį pasitenkinimą, ir jei namas priklauso stebinčiajam, herbu bus pasirūpinta kaip dekoracija. Tokių herbų Vilniuje nemažai – vien tik tušti herbo kontūrai be ženklų viduje, kalbantys apie namo savininko kurtumą.

2011-04-27 (1)Vis dėlto net ir tiek bendrai tarus apie pirmąjį susidūrimą su herbais, apie juos labai daug sužinome. Pirmiausia tai, kad jie tvarūs. Rymodami namo sienoje, jie įrėmina miesto veidą, jį gražina. Kartu jie saugo savo šeimininkų vardus. Tai kažkas, kas pergyvena kūrėją ir šeimininką, o kartu kažką pasakoja. Antra, ir tai svarbiau, šimtai jų yra Vilniuje, o vos keli – kituose miestuose. Vilniaus senosios ribos gali būti braižomos pagal herbus. Jei jie visuomet ir dar seniau buvo aplink mus, o mes šiandien nebegebame jų skaityti, vadinasi, jie yra kažkokia mūsų dalis, apie kurią primiršome.

Herbas yra ženklas, priklausantis ženklų sistemai, kaip ir kiekvienas ženklas. Taigi priklausantis kalbai. Formaliai ši kalba vadinama heraldika, jos šnekamąją versiją pramokti nesunku. Ji leidžia perskaityti herbo ir jo savininkų vardus, jų titulus. Taip pradeda skleistis jų tapatybė. Sudėtingesnė kalbos pakopa įgalina skaityti tapatybės raidą, pasakojimą. Pirmiausia apie herbų savininkų asmenybes, apie jų pasiekimus, viltis ir darbus, sudėtus į Lietuvą ir užrašytus bažnyčių sienose, paminklinėse lentose, koplyčiose. Čia aptinkame didžiųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šeimų, didikų pavardes. Apie savininkų troškimus ir pasirinkimus, užrašytus Bernardinų ir Rasų kapinėse. Čia aptinkame dalis mūsų tautos, XX a. staiga tragiškai nutraukiančios įsiamžinimą herbais, kartu pasirenkančios savas politines priklausomybes. Apie Lietuvos vizijas, užrašytas ant miesto sienų ir Katedros. Čia aptinkame prarastas politines Lietuvos svajones.

2011-08-19 (6)Ką konkrečiai iš herbo sužino jo stebėtojas, dera palikti pačiam stebėtojui. Tačiau šio žinojimo vertė nėra muziejinė, tedominanti akademikus ar entuziastus. Kaunas pasakoja keliasdešimties metų tarpukario pasakojimą, kurį skaityti pramokstame nuo mažens. Vilnius pasakoja pusės tūkstantmečio trukmės Kunigaikštystės pasakojimą, kurio kalbėjimą ir skaitymą reikia prisiminti, idant tapatybės trūkiai galiausiai susirištų į vientisą audinį. Herbas iš visų likusių Kunigaikštystės palikimų Vilniuje yra giliausias, atveriantis daugiausiai skaitymo perspektyvų. Kartu jis yra arčiausiai. Vilniuje herbai supa kasdien ir kol jie dar nenutrinti, herbai sudaro mūsų kasdienybę.  Kasdienybėje skleidžiasi ir mūsų pasakojimai, patirtys joje tampa savosios tapatybės dalys. Tad herbas yra tas paprasčiausias kelias, kuriuo vilnietis gali žengti į praeitį. Čia jis aptiks ne vieną asmenį, paprastai triūsusį dėl savo mylimos žemės. Čia jis aptiks jo gyvenimą, sunkumus, siekius ir svajones. Galbūt keliaujant neišmintais praeities takais bus aptikti netikėti lobiai – vertybės, dėl kurių kovota, mintys, kurias siekta išpildyti, idealai, kuriuos siekta įgyvendinti. Tapę keliautojo tapatybės dalimi, jie tikrai pasiūlys naujus ateities vaizdinius.Print Friendly