2019 11 14
Teodoras Žukas. JAV ir Japonija dėl regioninio saugumo atsisako istorinių nuoskaudų

FullSizeRender (1)

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos geopolitikoje Japonija laikėsi absoliučiai pacifistinės pozicijos. Viena pagrindinių to priežasčių – kompleksavimas dėl nusikaltimų, kuriuos karo metu vykdė dar tuo laiku totalitarinė Japonijos valdžia, stojusi į tas pačias gretas su kitomis Ašies valstybėmis. Šiuo metu netylantis disputas dėl Pietų ir Rytų Kinijos jūrose neutraliuose vandenyse esančių salų, kurias vis nuožmiau ketina pasisavinti Kinija, ir apskritai visas geopolitinis klimatas privertė Japoniją permąstyti savo gynybos politiką.

Balandžio pabaigoje vykęs Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe vizitas JAV nubrėžė naujas gaires dvišalio karinio bendradarbiavimo srityje. Pokarinėje Japonijos konstitucijoje, kurios sąrangai didžiulę įtaką turėjo ta pati JAV, tokios sąvokos kaip ,,kariuomenė’’ išvis nebuvo, o egzistavo terminas – ,,gynybos daliniai’’. Šie daliniai galėjo būti naudojami tik ginant Japonijos teritoriją, be jokių atsakomųjų smūgių agresoriui. Daliniai neturėjo galimybės prisijungti prie JAV pajėgų net tada, kai pačios Japonijos interesai regione yra pavojuje. Dėl kare padarytų nusikaltimų Japonijai buvo iškelti dideli ir griežtai kontroliuojami karinių pajėgų didinimo barjerai(galima rasti panašumų su Veimaro Respublika tarpukaryje), o konstitucija savo minkštumu priminė septinto dešimtmečio hipių retoriką. Japonijos pagrindiniame įstatyme buvo užfiksuota, jog sausumos, jūros ir oro pajėgos niekada nebus atkurtos, laikantis tarptautinės taikos principų bei atsižvelgiant į tragiškas istorines pamokas.

JAV-Japonijos gynybos sutartyje numatyta, jog atnaujintos Japonijos pajėgos su performuluota konstitucija galės būti naudojamos visame pasaulyje, kur tik reikės padėti savo sąjungininkei JAV. B. Obama užtikrino, jog gins visą Japoniją t.y. ir plačiai eskaluojamas saleles Pietų Kinijos jūroje. Svarstomi bendri oro patruliai tuose regionuose, kur įtampa su Kinija yra didžiausia – daugiausiai toje pačioje Pietų Kinijos jūroje

Nereikėtų manyti, jog JAV šioje situacijoje bendradarbiauja nbso online casino reviews su Japonija vedama grynai altruizmo – sutartyje aiškiai pažymėta, kad naujoji Japonijos gynybos sistema taip pat bus naudojama ginant JAV nuo raketų iš kitų Azijos valstybių(tarp eilučių įskaitoma grėsmė iš Kinijos ir Šiaurės Korėjos). Tokijas įsipareigojo dalyvauti tarptautinėse taikos palaikymo misijose, taip pat pasinaudojant aukšto lygio ir gerai išplėtota technologijų pramone kovoti prieš kibernetines atakas.

Reaguodamas į naujus JAV-Japonijos susitarimus bei Johno Kerio patvirtinimą, kad Senkaku salos esančios Rytų Kinijos jūroje priklauso Japonijai, nes salas Japonija iš Kinijos nusipirko XIXa., Pekinas ragino Vašingtoną nesikišti, bei iškarto paleido pranešimą apie tai, kad Senkaku salos buvo administruojamos Kinijos dar nuo XIVa. Savo ruožtu Kerris patvirtino, jog JAV įsipareigojimai Japonijos saugumui – plieniniai.

Tokijo Sofijos universiteto profesorius Micheal Cucek tvirtina, kad dabartinis Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe galop išsivaduoja iš idiliškos regiono peizažo sampratos ir pagaliau supranta grėsmes bei Rytų Azijos tendencijas. Viena yra aišku – JAV ir Obamos administracija pasveikins bet kokį judėjimą pažangesnio ir galingesnio Japonijos karinio buvimo pasaulyje link. Kartu atnaujinta karinė pramonė Japonijoje duos naują paspirtį labai gerai išplėtotai, tačiau truputį buksuojančiai ekonomikai.

Iš dalies gali atrodyti, kad pažangios, demokratiškos Azijos valstybės – Japonija ir Pietų Korėja – pradeda vienytis prieš teritorinių ambicijų neslepenčią Kiniją ir jos mažąją sesę Šiaurės Korėją. Galbūt net Indija, su savo progresyviuoju demokratu Narendra Modi, sparčiai augant ekonomikai stos į pažangiųjų pusę. Visgi šiuo metu geopolitinė konjunktūra yra kitokia.

Pavyzdžiui Japonija teigė, jog jeigu Korėjos pusiasalyje kiltų karinis konfliktas, Tokijas norėtų evakuoti 33 tūkst. savo piliečių, esančių Pietų Korėjoje. Seulas iškart pagrasino Japonijai, kad neleistų peržengti tiek savo teritorinių vandenų, tiek įkelti kojos į jos sausumos teritoriją jokiai kitai šaliai, tarp jų ir Japonijai. Čia vėl prisistatė Dėdė Semas, kuris pasiūlė konflikto atveju savo laivais ir lėktuvais evakuoti Japonijos piliečius iš Korėjos pusiasalio. Toks variantas, atrodo, tinka abejoms šalims.

Indijos vyriausybė nors ir užmezgė dialogą su Tokiju dėl bendradarbiavimo užtikrinant saugumą regione, tačiau rimtų sprendimų priėmimui Modi vyriausybei trukdo nesutarimai su Kinija Kašmyro regione ir nuolatinė business first filosofija. Šiuo atveju tai yra visiškai suprantama –  taip nuosekliai augant ekonomikai negali rizikuoti bloginti prekybinius ir investicinius santykius su Pekinu.

Zbigniewas Brzezinskis sakė, kad jeigu JAV globalus vaidmuo pradėtų silpnėti, Indijos ir Japonijos karinis bendradarbiavimas užtikrinant ramybę Azijoje būtų egzistenciškai svarbus. Laimė, neatrodo, jog artimiausiu metu JAV galėtų užleisti savo blogojo policininko vaidmenį tiek Rytų Azijoje, tiek globaliu lygiu

Japonijos-JAV užmegztas karinis bendradarbiavimas simbolizuoja jeigu ne iš esmės pasikeitusią saugumo padėtį regione, tai bent jau pasikeitusį saugumo padėties traktavimą Rytų Azijoje. Kol Kinija neatsisako savo teritorinių ambicijų bei regione yra neprognozuojama Šiaurės Korėja, tol ramybės ir vien ekonominio progreso tikėtis naivu.Print Friendly