2019 09 19
TS-LKD rinkimai. A. Marcinkevičius: dėl partijos pirmininko rinkimų

TS-LKD_imgTS, kaip tąsa Sąjūdžio, atvedusio Lietuvą į valstybės atkūrimą, vadovaudamasi demokratiniais principais, konservatyviomis nuostatomis bei krikščioniškomis tautos tradicijomis, ieško palankių formų realizuoti savo priimtą programą.

Tam, kad šie tikslai būtų realizuoti, aktyviai dalyvaujant visiems sąjungos nariams kartu su daugumos rėmėjais, būtina nuolat stiprinti savo organizacinę struktūrą ir vidinę drausmę. Suprantamas ir sveikintinas noras demokratizuoti partijos vadovybės rinkimus, tam pritaikant net visos partijos vadovo visuotinius pasiūlymus ir rinkimus. Taip buvo pasiūlyta net 13 kandidatų. Po visos atrankos liko 4.

Ar tai brandesnės, stiprėjančios partijos požymis, žvelgiant į visą Lietuvos politinę aplinką? Kažin.

Praeitais, 2012 metais, partijos vadovai, siekdami užimti pareigas valstybės valdymo institucijose, aktyviai reikšdamiesi saviagitacinėje veikloje, pamiršo partijos veiklos nuostatas, tuo sudarydami palankias sąlygas antivalstybinei veiklai – visokioms „rinkimų akcijoms“, „frontininkams“, politiniams susijungimams ir pan.

Kuo šiuo metu netikslingi pirmininko rinkimai iš 4 atrinktų (atsirinktų) kandidatų?

Dėl nepakankamai gero pasirodymo per rinkimus, TS turėtų peržiūrėti savo programines nuostatas ir politinę veiklą. Reikėjo priimti politinio komiteto pirmininko V.Landsbergio siūlymą sušaukti neeilinį (galimai išplėstinį) suvažiavimą.

Dėl kandidatūrų renkant  TS-LKD pirmininką:

1. V.Landsbergis yra ir turi būti Garbės pirmininkas, politinio komiteto pirmininkas su visais tam skirtais įgaliojimais. Jis, kaip Sąjūdžio ir partijos kūrėjas įnešęs neįkainuojama indelį į valstybės atkūrimą, turėtų būti partijos strategijos ašis ir valstybės politikos koordinatorius. Tačiau nebūdamas kontakte su visais skyrių padaliniais, jų vadovais ir aktyvistų grandininkais, negalėtu realizuoti programines nuostatas. Be to į V.Landsbergį nukreipta visa posovietinė žurnalistikos/politologų armada, kokios iki šiol nesugebėjo išsiauginti TS.

2. V.Studžio kandidatūra yra nuoseklus jo veiklos rezultatas, kaip asmens, įgavusio didelės patirties politinėje veikloje ir organizaciniame darbe krikščionių demokratų tarpe, su visa jų teigiama ir neigiama patirtimi. Vertinamas jo didelis darbas suvienijant LKD su visa TS ir tautininku grupe. Todėl, sustiprėjus TS struktūrų padaliniams, V.Stundys galėtu perimti visą organizacinį darbą.

3. L.Andrikienė iš mokslinio darbo į Sąjūdį atėjo tiesiai į valdymo pakopą-AT. Aktyvia politike ji tapo išėjusi iš TS ir kurdama savo beste online casino Liaudies partiją, bent ir nesėkmingai, po ko ji ir vėl sugrįžo į TS. Kartu su valdančiąja grupe išrinkta į EP, kur sėkmingai ir nuosekliai atstovauja partijos bei valstybės interesus, įgijo nemažą patirtį EP veikloje. Tačiau ji yra nutolusi nuo partinės nūdienos ir veiklos, kuriai šiuo metu reikia ne modernizavimo bruožų, o tvirtos politinės pozicijos ir veiklos sudėtingoje politikavimo aplinkoje.

4. A.Kubilius, nors ir su kai kuriomis persitvarkymo sąjūdžio mąstymo liekanomis, tvirtai saugoja TS nuostatas, yra subūręs principingą partinę struktūrinę komandą, kurios dalis sėkmingai dirbo vykdomojoje valdžioje. Gaila, kad mažai dėmesio buvo skiriama politiniam darbui partijos viduje, ignoruojamos Politikos komiteto nuostatos. Tai neigiamai atsiliepė partijos idėjų propagavimui ir įgyvendinimui. Įvertinant visas politines aplinkybes, šiuo metu keisti TS pirmininką į kitas minėtas kandidatūras netikslinga, juolab kad valstybingumo įtvirtinimo ir pilietinio aktyvumo nuostatos, įvertinant visą veiklos kontekstą, buvo sėkmingai derinamos vadovaujant A. Kubiliui.

TS turi įvertinti politinius poslinkius ir atitinkamai koreguoti savo veiklą, maksimaliai panaudodama turimą įdirbį šalies mastu. Mes neturime reikiamos informacijos spaudoje, elektroninėje erdvėje, išskyrus tik krikščioniškus „bernardinus“, kur, deja, nuolat publikuojami vien tik TS-LKD kritiški straipsniai. Tuo tarpu atskiri parlamentarai, taip pat ir europarlamentarai, neproporcingai daug demesio skiria savireklamai, o ne partijos politinių nuostatų ir TS-LKD pozicijos aiškinimams.

Be to, po metų būtų tikslinga pakartotinai sušaukti suvažiavimą ir įvertinti veiklos poslinkius, padaryti pribrendusius pakeitimus.

Algirdas Marcinkevičius, TS-LKD Kauno Centro skyrius

Redakcijos pastaba: Turite savo nuomonę dėl TS-LKD partijos pirmininko rinkimų? Norite ją išsakyti? Palaikote vieną arba kitą kandidatą ir norėtumėte argumentuotai paremti jį? Tuomet siųskite savo straipsnius į redakcija@politika.lt. Print Friendly